PŘIHLÁŠKY PRO RODIČE

Rodiče dětí s autismem vynakládají velké úsilí při jejich výchově.

V ADAMovi jim pomáháme najít vhodné postupy při zvládání výchovy dětí s autismem, řešení krizových situaci, které jsou pro ně aktuálně nebo dlouhodobě obtížné a pomoci jim se na problém podívat z jiného úhlu pohledu a s nadhledem.

Níže si vyberte o jaký druh terapie, aktivity či kurzu máte zájem.

INDIVIDUÁLNÍ A KRIZOVÉ INTERVENCE

Individuální a krizové intervence poskytuje psycholog a terapeut Mgr. Přemysl Mikoláš

Intervence pro rodiče dětí s autismem a ADHD, taktéž pro mladistvé s touto diagnózou probíhají v pracovně na ul. Mozartova 1092/2 v Havířově.

Hlavním cílem individuálních a krizových intervenci je pomoci najít vhodné postupy rodičům při zvládání výchovy dětí s autismem, řešení krizových situaci, které jsou pro ně aktuálně nebo dlouhodobě obtížné a pomoci jim se na problém podívat z jiného úhlu pohledu a s nadhledem.  Terapeut je rodinám průvodcem v tíživé situaci.

Individuální a krizové intervence jsou poskytované také dětem a mladistvým s autismem, kteří prožívají v důsledku svého hendikepu úzkosti z nepochopení okolního světa.

Cena individuální konzultace: 50 min/ 450 Kč pro členy

Mám zájem o individuální konzultace: