Podmínky prodeje

Podmínky Prodeje

Provozovatel stránek www.autistickedeti.cz:

ADAM – autistické děti a my, z.s.
Mozartova 1092/2
736 01 Havířov – Město
Tel.: : +420 773 629 625
E-mail: info@autistickedeti.cz
IČO: 22867368
Bankovní účet: 2200668119/2010 Fio Banka

Kdo jsou naši dárci

Darovat finanční prostředky na AKTIVITY spolku ADAM – autistické děti a my, z.s. mohou právnické i fyzické osoby.

Ceny aktivit ADAM – autistické děti a my, z.s.

Ceny aktivit jsou uvedeny přímo v nabídce u jednotlivých typů aktivit. Cena vždy odpovídá reálným nákladům na danou AKTIVITU dítěte. Spolek ADAM – autistické děti a my, z.s. není plátcem DPH.

Aktivity jsou nabízeny v cenách stanovených spolkem ADAM – autistické děti a my, z.s. (DPH není součástí ceny, protože ADAM – autistické děti a my, z.s. není jejím plátcem).

 Potvrzení o daru, který vznikne koupí AKTIVITY na stránkách www.autistickedeti.cz obdrží darující vždy v lednu následujícího roku. V případě, že zaslal v uplynulém roce dar několikrát, obdrží vždy potvrzení, kde budou všechny dary sečteny.

Způsob přijetí vaší objednávky AKTIVITY

Objednávky AKTIVIT přijímáme přímo prostřednictvím webových stránek www.autistickedeti.cz.

Doba potřebná pro zpracování a přijetí daru

  • Potvrzení o přijetí objednávky AKTIVITY objednané ze stránek www.autistickedeti.cz obdržíte nejpozději do 7 dnů od přijetí Vaší objednávky.
  • Doba potřebná pro administrativní a zpracování Vaší objednávky může činit 1 až 7 pracovních dnů ode dne přijetí Vaší objednávky – délka této doby je dána celkovým počtem příchozích objednávek.

Potvrzení platby

Potvrzení bude zasláno:

Při platbě bankovním převodem vám přijde potvrzení o přijetí finančního daru na e-mail a také bude vaše objednávka uložena v Přehledu objednávek pod vašimi přihlašovacími údaji (pokud si na stránkách www.autistickedeti.cz vytvoříte účet), a to v nejbližším možném termínu po obdržení Vaší platby na bankovní účet ADAM – autistické děti a my, z.s. (“nejbližší možný termín” znamená nejdéle v průběhu 5 pracovních dnů)

Reklamace

Vzhledem k vlastnostem objednané AKTIVITY pro spolek ADAM – autistické děti a my, z.s. není možné aktivitu reklamovat. Jedná se totiž o dar připsaný na účet spolku ADAM – autistické děti a my, z.s.

Ochrana Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám v souvislosti s Vaší objednávkou poskytnete, budou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve vlastnictví ADAM – autistické děti a my, z.s. a budou sloužit pouze pro kontakt s Vámi a k vyřízení vaší objednávky. Bližší informace ohledně ochrany osobních údajů najdete v samostatné sekci www.autistickedeti.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr

Menu