O Autismu

Poruchy autistického spektra nebo chcete-li autismus je oficálně neurovývojová „porucha“.

Lidé na autistickém spektru vlivem genetické variability a jiné neurologie mozku (jiná struktura mozku) vnímají svět mnohem citlivěji než běžná populace. Tato citlivost mnohdy vede k smyslovému přetížení, které je mnohdy mylně interpretována, jako tzv. problémové chování.

Tzv. problémové chování je jen způsob vyrovnávání se s požadavky okolního světa. Jde o redukci úzkosti na snesitelnou úroveň pro člověka na autistickém spektru.

Autismus má své spektrum projevů v místě, času a s ohledem na věk, vývoj a zkušenost daného člověka.

Diagnostikovat autismus je náročný multioborový proces, ve kterém spolupracují odborníci z různých zdravotnických oblastí. Jedná se především a oblast dětské psychiatrie, dětské klinické psychologie a dětské neurologie. Nedílnou součástí tohoto procesu jsou rodiče dítěte, jejich ž názory je třeba brát zcela vážně, vzhledem k tomu, že jsou odborníky na své dítě. Do tohoto procesu postupně vstupuje problematika vzdělávání a sociální podpory. Opět bez vzájemné spolupráce odborníků s rodiči včetně dítěte či dospívajícího na autistickém spektru.

Autismus doprovází danou osobu a jeho rodinu po celý život a vstupuje do všech oblastí jejího života. Autismus nelze od člověka oddělit. Za autismus svých dětí nenesou žádnou odpovědnost jejich rodiče a ani prarodiče. Nelze obviňovat rodiče za autismus jejich dítěte.

Lidé na autistickém spektru pracují, mají své rodiny, žijí svůj život. Věnují se svým zájmům. Část těchto osob, budu v dospělosti potřebovat vysokou míru podpory a porozumění ze strany sociálních služeb, vzhledem k tomu, že jejich rodiče odvedli svoji péči a potřebují si také odpočinout a žít svůj život.

ADAM – autistické děti a my, z.s. Havířov je bezpečným místem pro rodiny a jejich členy nejen na
autistickém spektru. Společně budujeme respekt, úctu a naději.

Neznamená, že když je někdo autistický, že je horší než druhý člověk. Je jen jiný.

Mgr. Přemysl Mikoláš – psycholog
Terapeut pracující metodou Transformační systemické terapie dle Virginie Satirové.
Terapeut pracující metodou Dětské a adolescentní vztahové psychoterapie.

Co pomáhá dětem s autismem

 • Vhodné postupy rodičů při zvládání výchovy dětí s autismem jsou nezbytnou součástí při výchově dítěte s poruchou autistického spektra.
 • Sportovní aktivity pro děti s autismem jsou prostředkem pro nácvik sociálních dovedností. Děti se prostřednictvím sportovních aktivit osvojují pravidla sociálního, empatického a sportovního chování, učí se hrát v týmu, společně zvládají vítězství i prohry.
 • Nácvik sociálních dovedností. Nácvikem divadelních scének nebo společných her si děti s autismem zkouší různé sociální situace. Navazují a upevňují  sociální vazby a tyto získané dovednosti poté dále uplatňují i ve svém každodenním životě
 • Zážitkové aktivity, které se jeví jako běžné pomáhají dětem s autismem překonávat své obavy a sami sebe. Např. cestování  hromadnou dopravou, stravování se v restauracích, procvičování se v sociálních dovednostech, kontakt s ostatními dětmi i dospělými.
 • O.T. A. TERAPIE – terapeutická podpora. 36 hodin terapeutického výcviku. Cílem této terapie je naučit  děti zvládání základních životních potřeb. Terapie obsahuje především nácvik stimulace pozornosti, spolupráci mezi dětmi, práci se sebepojetím, a také odstraňování úzkostí.
  Tyto terapie jsou připravovány s ohledem na pomoc rodině jako celku.

ADAM – autistické děti a my, z.s. umožňuje dětem a jejich rodinám

Navštěvovat aktivity vedené odborníky, které dětem s poruchou autistického spektra pomáhají ke kvalitnějšímu životu, učí je zapojit se do společnosti a pomáhají dětem zvládat běžné situace v životě.

Prostřednictvím

 • Sportovních kroužků
 • Dramatických kroužků
 • O.T.A. TERAPIÍ 
 • Terapií pro budoucí prvňáčky
 • Terapií pro náctileté
 • Terapií pro sourozence
 • Volnočasových aktivit
 • Společenských aktivit
 • Letních táborů
 • Individuálních a krizových intervencí pro rodiče
 • Rodičovských skupin, kde si rodiče vyměňují své pocity, tipy a postupy z náročné výchovy dětí s autismem. Díky této skupině se rodiče navzájem podporují a ví, že na to nejsou sami.
 • Relaxačně edukačních pobytových aktivit
 • Vzdělávacích seminářů
 • Výletů a expedic

Co o nás klienti říkají

Jsou zde úžasní lidé jež jsou naladění na stejné vlně jako naše děti. Díky všem za to že jste �

Kamila Horáková
člen spolku

Kdyby bylo možno dát hvězd víc, dám víc.

Renáta Fojtů
člen spolku

6.8. – 10.8. Adamův tábor pro děti s PAS a jejich sourozence. Týden plný zážitků s úžasnými dětmi ve skupině č. 4 – díky Natálko, Neli, Dorotko, Adame, Ondro, Aleši, Same a Davide, že jsem s Vámi mohla být  na rozhledně, tobogánech, raftech apod. (nic z toho normálně nedělám  ). Díky také kapitánovi Líbě G. a asistentce Domči K. – byli jsme všichni skvělý tým. Za mou Nelu, která si to užívala ve skupině č. 2, díky všem, kteří se o ni celý týden skvěle starali. Smekám před speciálními pedagogy a dobrovolníky z řad asistentů, ve všech 4 skupinách, díky p. psychologovi P. Mikolášovi, stále veselé Majce Gerdové a všem, kteří se starali o organizaci celé akce.

Alena Fojtíková
člen spolku