PŘIHLÁŠKY PRO DĚTI

Kroužky a aktivity pro děti

SURVIVOR pobytovkaPobytovka PSTRUŽÍ

SPORTOVNÍ KROUŽEK

Sportovní aktivity pro děti s autismem jsou prostředkem pro nácvik sociálních dovednosti.

Děti si osvojují pravidla sociálního, empatického a sportovního chování, učí se hrát v týmu, společně zvládají vítězství i prohry.

Kroužek probíhá pod dohledem psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše, trenéra a s asistencí. Vzhledem k individuálním potřebám dětí s autismem jsou děti rozdělené do  skupin po 8 dětech, dle konzultace s rodiči, psychologem a trenérem.

Sportovní kroužek pro jednu skupinu trvá 45minut. Kroužky probíhají na ZŠ Jarošová v Havířově, ZŠ U Haldy v Ostravě a DDM Třinec a to 2x měsíčně. Kroužek je určen i pro zdravé sourozence, kteří jsou motivačním prvkem pro děti s autismem. Do kroužků jsou zapojeni jako asistenti kluci z DDŠ Těrlicko, kteří prostřednictvím pomoci dětem s autismem rozvíjejí svou sociální komunikaci a empatii.

Kroužek je z terapeutických důvodů bez přítomnosti rodičů.