Členská závazná přihláška

  Členství v našem spolku vzniká dnem podání vyplněné přihlášky a úhradou členského příspěvku.
  Členský příspěvek uhraďte prosím na účet č. 2200668119/2010 ve výši 500,- Kč, do zprávy pro příjemce uveďte ČP2024.
  Platba je na jeden kalendářní rok pro celou rodinu. (přihlašujete-li se v průběhu roku členský poplatek se nekrátí).
  Členové spolku ADAM jsou pojištěni pro případ zdravotní a majetkové újmy vůči třetím stranám po dobu konání aktivit.

  KONTAKTNÍ INFORMACE

  ADRESA

  MÁ DÍTĚ S PAS SOUROZENCE?
  Pokud ano, vyplňte do poznámky jejich jména a data narození

  Souhlasím s užitím svých Osobních údajů dle Ochrana osobních údajů - GDPR