SPORTOVNÍ KROUŽEK

900Kč

Nákupem Sportovního Kroužku zaplatíte 8 lekcí sportovního kroužku dítěti s autismem. Pomůžete tak rodině, která na Sportovní Kroužek nemá finance.

Proč je Sportovní Kroužek pro děti s autismem důležitý?

Děti s autismem mívají často problémy např. s navazováním kontaktu s jinými dětmi i dospělými a zvládáním interakcí mezi lidmi. Často nejsou schopny empatie a týmového jednání. V těchto situacích se mohou bez speciálního tréninku chovat v očích lidí absurdně až nebezpečně. I kvůli tomu je u těchto dětí často nemožné navštěvovat běžné sportovní kroužky.

  • Sportovní aktivity pro děti s autismem jsou prostředkem pro nácvik sociálních dovednosti.
  • Děti si osvojují pravidla sociálního, empatického a sportovního chování, učí se hrát v týmu, společně zvládají vítězství i prohry.