PŘÍSPEVĚK NA SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

170Kč

Příspěvkem na Společenské Aktivity přispějete na uskutečnění společenských aktivit pro děti s autismem.

Proč jsou společenské aktivity pro děti s autismem důležité?

Děti s autismem mají díky svému hendikepu problém navštěvovat společenské akce v běžných školských zařízeních nebo veřejných akcích. Proto organizujeme i společenské aktivity, které vyhovují jejich individuálním potřebám. Každým rokem proto pořádáme Den pro děti, Karneval, Mikulášskou nadílku a Oslavu konce školního roku.

  • Dětem navazují sociální kontakt s dalšími dětmi a zažívají tak běžné pocity jako je radost ze společně prožitých zážitků a pocit štěstí.