KLUB NÁCTILETÝCH

1600 Kč

Nákupem Klubu Náctiletých zaplatíte 8 lekcí sezení dítěti s autismem. Pomůžete tak rodině, která na Klub Náctiletých nemá finance.

Proč je Klub Náctiletých pro děti s autismem důležitý?

Náctileté děti s autismem mívají často potíže v interakci s jinými lidmi. Řada těchto potíží vychází z deficitů v oblasti sociálních dovedností, které jsou nezbytnou součástí pro soužití s druhými lidmi. V případě, že v kontaktu se svým okolím selhávají opakovaně, začnou v těchto situacích cítit beznaděj, úzkost a postupně se jim vyhýbají.

  • V klubu náctiletých se skupinovou formu nácvičují sociální, komunikační, sebeovládací a asertivní dovedností, které jsou vedené v přístupu kognitivně behaviorální terapie.
  • Cílem terapie je pro skupinu dětí vytvořit bezpečné prostředí, kde mají možnost zažít pocit přijetí, bezpečí a poznat kamarády se stejnými problémy.