DRAMATICKÝ KROUŽEK

1.600Kč

Nákupem Dramatického Kroužku zaplatíte 8 lekcí dramatického kroužku dítěti s autismem. Pomůžete tak rodině, která na Dramatický Kroužek nemá finance.

Proč je Dramatický Kroužek pro děti s autismem důležitý?

Děti s autismem mívají často problémy se zvládáním běžných všedních situací. Může jim dělat problém např. nastoupit do autobusu, sednout si ke stolu v jídelně či nakoupit v obchodě. Také mají problémy např. s navazováním kontaktu s jinými dětmi i dospělými. V těchto situacích se mohou bez speciálního tréninku chovat v očích lidí absurdně až nebezpečně.

  • Cílem tohoto kroužku je, aby si děti při nácviku divadelních scének nebo společných her vyzkoušely různé sociální situace.
  • Navazují a upevňují  sociální vazby a tyto získané dovednosti poté dále uplatňují i ve svém každodenním životě.