Přemysl Mikoláš (Přemek), psychoterapeut a psycholog

Dětský a dorostový psycholog, certifikovaný psychoterapeut s desetiletou zkušeností u dětí a dospívajících s PAS, ADHD a dětí s psychickou deprivací. Anděl v ADAMOVi.

Absolvent jednooborové psychologie FF MU Brno; Absolvent psychoterapeutického výcviku v Transformační systemické terapii dle Virginie Satirové 2016 ( Akreditace České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Českou psychiatrickou společností ČLS JEP;  IPVZ Praha;   AKP Praha); Absolvent psychoterapeutického výcviku v Dětské a adolescentní vztahové psychoterapii v Institut psychoterapie dětí a rodičů Praha 2018. 

Deset byl policejním psychologem a policejním vyjednávačem, šest let pracoval, jako psycholog na šachtách, deset let získával zkušenosti, jak psycholog Speciálního pedagogického centra pro klienty s poruchami autistického spektra a vadami řeči v Ostravě – Zábřehu, aby se poté stal Andělem v ADAMovi. (když myslíte…) ☺

„Mám rád svoji ženu  a dcery, rodiče a své psy, svoji práci. Mám rád hokej, knihy, železnici a s oblibou sleduji železniční provoz a čtu jízdní řády vlaků“.

„Autismus rozhodně neléčím! Nikoho nedělám normálním! Autismu rozhodně nikomu neberu! Autismus je jen jedna část tvého bytí na této planetě.“

Členové týmu ADAM – autistické děti a my, z.s.

Menu