Přemysl Mikoláš (Přemek), psychoterapeut a psycholog

Psycholog, certifikovaný terapeut s více než desetiletou zkušeností ze setkávání s dětmi a dospívajícími na neurovývojovém spetkru jinakosti (PAS, ADHD a dětí s psychickou deprivací, vadami řeči, mentálním postižením) a jejich rodinami. Anděl v ADAMOVi.

Absolvent jednooborové psychologie FF MU Brno; Absolvent psychoterapeutického výcviku v Transformační systemické terapii dle Virginie Satirové 2016 ( Akreditace České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Českou psychiatrickou společností ČLS JEP;  IPVZ Praha;   AKP Praha) – spolek Inspirace, Malenovice 2016

Absolvent psychoterapeutického výcviku v Dětské a adolescentní vztahové psychoterapii –  Institut psychoterapie dětí a rodičů Praha 2018.

Certifikovaný terapeut v metodě canisterapie – Podané ruce, z.s. Frýdek Místek, 2020 – další certifikace 2021

Terapeut kandidát behaviorální terapie – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behavioralnej, ¨Krakow, nadále

Je řádně supervidován – klinický psycholog, psychoterapeut, psychiatr

Přednáší a přednášel na konferencích (Ostrava, Jihlava, Krakow – PL), je lektorem kurzů v Centru Terapie Autismu Praha, účastní se pobytů pro rodiny dětí na autistickém spektru – ADAM autistické děti a my, z.s. Je externí spolupracovník Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, katedra sociální pedagogika

Byl iniciátorem a odborný garantem úspěšného vzdělávacího programu Práce s rodinou dítěte s neurovývojovou poruchou na Lékařská fakultě Ostravské univerzity

V rámci svého rozvoje a plnění praxe absolvoval opakované stáže v oblasti dětské, adolescentní,
rodinné a behaviorální terapie a Aplikované behaviorální analýzy:

  • Centrum Terapii Behawioralnej v Glivicích
  •  Dětská nemocnice při Varšavské lékařské Univerzity
  • Krok po Kroku – Fundacja na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin

Deset byl policejním psychologem a policejním vyjednávačem, šest let pracoval, jako psycholog na šachtách, deset let získával zkušenosti, jak psycholog Speciálního pedagogického centra pro klienty s poruchami autistického spektra a vadami řeči v Ostravě – Zábřehu, aby se poté stal Andělem v ADAMovi. (když myslíte…) 

„Mám rád svoji ženu  a dcery, rodiče a své psy, svoji práci. Mám rád hokej, knihy, železnici a s oblibou sleduji železniční provoz a čtu jízdní řády vlaků“.

„Autismus rozhodně neléčím! Nikoho nedělám normálním! Autismu rozhodně nikomu neberu!
Autismus je jen jedna část tvého bytí na této planetě.“