Nebojte se to řešit

Projekt Nebojte se TO řešit je spolufinancován z Evropských sociálních fondů s omezenou územní platností pro oblast Pobeskydí.

PSYCHOTERAPEUTICKÁ
PÉČE

Psychoterapeutka Jitka Vašková nabízí možnost bezplatných individuálních konzultací o práci na osobních problémech a starostech.

Zejména v oblastech: partnerské problémy, deprese, úzkosti, rodinné rozepře, apod.

Terapie probíhá jako individuální, párová nebo rodinné sezení, podle
druhu problému.

Mgr. et Bc. Jitka Vašková
+420 770 601 787
vaskovajitka@seznam.cz

PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ

Právnička Karin Kulčárová nabízí možnost bezplatného právního poradenství.

Zejména v oblastech: Občanské právo (náležitosti občanskoprávních smluv, vlastnické právo, ochrana spotřebitele, dluhová problematika, nájem, odpovědnost za škodu, Insolvenční právo (oddlužení, přihlášky pohledávek),
Pracovní právo (vznik, změna, ukončení pracovního poměru, povinnosti a práva zaměstnavatele a zaměstnance, dovolená, škoda způsobená zaměstnavateli zaměstnancem), Rodinné právo (úprava styku rodičů s dětmi, výživné, rozvod), Trestní právo (uplatnění náhrady škody v trestním řízení, možnosti obhajoby v trestním řízení), Správní právo (postup, obrana a opravné prostředky ve správních řízeních všeho druhu).

Mgr. Karin Kulčárová
+420 722 120 446
pravni.poradna@adam-pas.cz

MEDIACE
ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Mediátorka a právnička Karin Kulčárová poskytuje bezplatnou možnost řešení životních konfliktů prostřednictvím mediace. Rodinné mediátory mohou vyhledávat lidé s obtížemi a starostmi různého charakteru.

Zejména když: mají komunikační těžkosti, rozpory v názorech o tom, jak hospodařit, jak zacházet s majetkem, jak má vypadat péče o domácnost, rozcházejí se v představách, jakým způsobem má rodina fungovat, řeší spory s prarodiči či výchovné problémy svých dětí.

Mediace v takových případech funguje, jako prevence narušení vztahů v rodině je velice efektivní a účinná.

Mediace pomáhá rodičům co nejvíce ochránit děti před důsledky rozpadu
rodiny. Pokud rodiče projdou rodinnou mediací, jsou schopni spolu všechny důležité otázky rozvodu vyřešit rychle, dokážou spolu komunikovat i v budoucnu a mají šanci vyhnout se zdlouhavému a emočně náročnému projednávání rozvodu u soudu. Nastavením pravidel, která vyhovují oběma partnerům, je možné situaci po rozpadu rodiny zklidnit. Dítě pak zůstane v kontaktu s oběma rodiči a navíc získá zkušenost, že je možné a reálné těžkosti v životě díky společnému úsilí vyřešit.

Mgr. Karin Kulčárová
+420 722 120 446
pravni.poradna@adam-pas.cz

LETÁK NEBOJTE SE TO ŘEŠIT

SEZNAM OBCÍ

Bezplatné služby psychoterapeutické péče, právního poradenství a mediací – řešení konfliktů mohou využívat obyvatelé žijící v níže uvedených obcích.

Albrechtice, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Suchá, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Město, Staříč, Stonava, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žermanice