VZKAZ DĚTÍ S AUTISMEM

ČÁSTKA DLE VÝBĚRU
Opakovaná terapie pro dítě s autismem (částka se odvíjí od počtu hodin): 170,- 340,- 510,- 680,- 850,- 1020,-

Nově nemusíte posílat penízky složitě na účet, ale stačí dole kliknout na tlačítko DAROVAT.

Napadlo vás někdy, jak děti s autismem vnímají okolní svět? Jak vnímají lidi kolem? A jak si přejí aby se k nim lidé chovali? Poslechněte si vzkaz dětí s autismem z našeho spolku ADAM – autistické děti a my, z.s.

Celých devět let pomáháme dětem s autismem a jejich rodinám. V našem spolku je přes 130 dětí s poruchou autistického spektra. Pořádáme pro tyto děti a jejich rodiny odborné terapie a aktivity, které jim pomáhají zvládat běžný život.

Tato finanční pomoc se stane velkým darem pro děti s autismem, které k nám na terapie dochází.

Jako poděkování za finanční dar Vám můžeme vystavit Darovací smlouvu, kterou si můžete uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání či ročního zúčtovaní daně u zaměstnanců.