LETNÍ TÁBOR

2.200Kč

Nákupem Letního Táboru zaplatíte 5ti denní příměstský tábor dítěti s poruchou autistického spektra. Tábor má tradici od roku 2012, kdy jsme jej začali organizovat o letních prázdninách. Je výhradně určen pro děti s autismem a jejich sourozence, kteří celoročně docházejí na kroužky a terapie.

Proč je Letní Tábor pro dítě s autismem důležitý?

Děti s autismem mívají často problémy se zvládáním běžných všedních situací. Může jim dělat problém např. nastoupit do autobusu, sednout si ke stolu v jídelně či nakoupit v obchodě. Také mají problémy např. s navazováním kontaktu s jinými dětmi i dospělými a zvládáním interakcí mezi lidmi. Často nejsou schopny empatie a týmového jednání. V těchto situacích se mohou bez speciálního tréninku chovat v očích lidí absurdně až nebezpečně.

  • Děti se na táboře zdokonalují prostřednictvím zážitkových aktivit, např. cestují hromadnou dopravou, stravují se v restauracích, procvičují se v sociálních dovednostech a kontaktech s ostatními dětmi i dospělými, učí se dodržovat pravidla při hrách, spolupracovat v týmech, zvládat změny a rušné prostředí.
  • Děti se na táboře zdokonalují prostřednictvím zážitkových aktivit, např. cestují hromadnou dopravou, stravují se v restauracích, procvičují se v sociálních dovednostech a kontaktech s ostatními dětmi i dospělými, učí se dodržovat pravidla při hrách, spolupracovat v týmech, zvládat změny a rušné prostředí.
  • Díky těmto aktivitám se učí překonávat své obavy a sami sebe.
  • Tábor je pro rodiče významným odlehčením v náročné péči o autistické děti v období prázdnin. Na konci tábora vidí rodiče pozitivní posun ve vývoji svých dětí s autismem.